راه های شناسایی عسل طبیعی

شناسایی عسل طبیعی برای تمامی مصرف کنندگان عسل مطلب مهمی است

برای دریافتن نحوه شناسایی عسل این مطلب را مطالعه نمایید.

 شاید شما هم شنیده باشید که عسل طبیعی باید کش بیاید!

عسل طبیعی نباید قطع شود!

عسل طبیعی باید در روی روزنامه حالت دانه دانه پیدا کند!

عسل طبیعی باید داخلش حباب باشد!

تمامی این سخنان در حد حرف است و هیچ سندیتی ندارد

عسل طبیعی عسلی است که:

ساکارز آن زیر ۵ درصد

نسبت فروکتوز به گلوکز آن بالای ۹/۰

آنزیم دیاستاز آن بالای ۸ (طبق استاندارد جدید عسل)

HMF آن: زیر ۴۰

رطوبت آن :زیر ۲۰ درصد

و …..

می بینید که این مواردکه همگی با کارهای کارشناسانه و دقیق انجام گرفته و حد و حدود هر یک از آنها با آزمایشات بسیاری کاملی انجام شده به هیچ وجه جز به وسیله آزمایشگاه و متخصصین قابل تعیین نیست.

حالا این سوال پیش می آید که خریدار از کجا می تواند به کیفیت عسل پی ببرد؟

فقط و فقط یک راه دارد …..

خریدار باید هنگام خرید عسلی را خریداری نماید که نشان استاندارد و پروانه ساخت اداره بهداشت داشته باشد، تا خیالش از بابت انجام کلیه آزمایشات بر روی عسل جمع شود.

css.php
×