عسل به عنوان منشاء آنتی اکسیدان

دانشمندان بر این عقیده هستند که استفاده از غذاهای سرشار و غنی از آنتی اکسیدان می تواند بدن را در برابر از بین رفتن سلولها و گسترش بیماریهای مزمن و سرطان مقاوم نماید. تحقیقات نشان می دهد عسل دارای ترکیبـات زیاد، با توانایی بــالقوه آنتی اکسیــدانی می باشد. تنوع و مقدار این ترکیبات آنتی اکسیدان تا حد زیادی به نوع گل و منطقه ای که عسل از آن تهیه شده است بستگی دارد. به صورت کلی می توان گفت عسل های  تیـره از نظر آنتی اکسیدان نسبت به عسل های رنگ روشن غنی تر می باشند.

css.php
×