عسل یک نوع ماده ی شیرین طبیعی و طلایی رنگ است که جمع آوری، تهیه و تولید آن توسط زنبورهای عسل از شهد و یا از تراوش قسمت های زنده و طبیعی گل ها و گیاهان و از باقی مانده ی شیره ی آنها که توسط حشراتی که مکنده میباشند عسل خوب به وجود می آید.

 

شهد عسل از قسمت های زنده ی گل ها و گیاهان مختلف جمع آوری شده اند تهیه می شود.

زنبور عسل شهد جمع آوری شده را از گیاهانی که به دست آورده و همراه با مواد مخصوصی که در سیستم بدنشان و ساختارشان وجود دارد ترکیب و آب گیری می کنند و بعد از آن در قاب عسل ذخیره و نگهداری میشوند تا زمان برداشت آن فرا رسد.

 زنبورها به عنوان حشراتی بسیار پیشرفته شناخته  که زندگی اجتماعی تکامل یافته میباشند . زنبورهای عسل به خانواده آپیده و جنس آپیس متعلق هستند. چهار نوع زنبور عسل از انواع دیگر فراوان تر میباشند. که آپیس ملیفرا نسبت به بقیه‌ی گونه ها  فراوان تر میباشد.

مواد موجود در شهد عسل

شهد عسل دارای خواصیت های بسیار ارزشمندی است و مواد مغذی موجود در آن شامل  :

۵۰ تا ۹۰ درصد آب، گلوکز، فروکتوز، ساکارز، پروتئین، آمینو اسیدها، کاروتن، ویتامین ها، چربی های ضروری و….. میباشند.

هرکدام از این مواردی که به آن اشاره داشتیم خودشان به تنهایی دارای ویژگی های بسیار خاص و ارزشمندی برای بدن هستند. .

فرآیند تبدیل شهد به عسل خوب

 

برای تولید عسل از شهد گلها چند مراحلی وجود دارد:

مقدار قند های موجود در شهد گل ها متغیر میباشد ولی تمام آن ها حاوی مقادیر متفاوتی ساکارز هستند.

بواسطه عمل آنزیم انورتاز که در دستگاه گوارشی زنبور تولید شده ساکارز شکسته و به قند های ساده گلوکز و فروکتوز تبدیل می شود.

برای تبدیل شهد به عسل ساعت ها به طول می انجام می آید.

زنبور عسل کارگری که وظیفه تبدیل شهد به عسل را به عهده دارد بعد دریافت شهد از زنبور چرا کننده به گوشه ای در داخل کندو رفته و شروع به یک سری فعالیت های فیزیکی بر روی آن می انجامد تا آب اضافی آن را تبخیر شود.

مراحل تغییر و تحولات شیمیایی یعنی عمل انورتاز برای تبدیل ساکاروز به گلوکز و فروکتوز از همان ابتدای جمع آوری شهد شروع شده و تا پایان مرحله عملیات فیزیکی نیز ادامه خواهد داشت.

پس از پایان عملیات ها فیزیکی و شیمیایی بر روی شهد، زنبور کارگر به جست و جوی سلولهای خالی برای تخلیه عسل می پردازد.

زمانی که شهد به عسل تبدیل شود و در سلول ها تخلیه شود درب سلول های محتوی عسل با استفاده از موم بسته می شوند.

css.php
×