عسل و باکتریهای مفید برای بدن

باکتری های خوب روده برای سلامتی لازم هستند. یکی از این باکتری های مفید که وجود آن برای سلامتی لازم است بایوفیدوباکتری ها هستند. یک راه افزایش و ازدیاد این باکتریها در روده خوردن غذاهای حاوی مواد پرِبیوتیک است. موادی که رشد و فعالیت باکتریهای خوب روده را افزایش می دهد. پرِبیوتیک ها به رشد باکتریهای خوب روده کمک می کند. عسل حاوی انواع مختلفی از موادی است که می تواند به عنوان پرِبیوتیک محسوب شود. عسل همچنین به عنوان یک پربیوتیک بالقوه شناخته می شود ، زیرا دارای الیگوساکاریدهایی است که می تواند رشد لاکتوباسیل ها و بیفیدوباکتری ها را تقویت کند، علاوه بر این دارای اجزای ضد میکروبی است که می توانند به طور با پروبیوتیک ها علیه برخی از عوامل بیماری زا عمل کنند. تحقیقات انجام شده در دانشگاه میشیگان نشان می دهد اضافه کردن عسل به مواد لبنی مثل ماست می تواند فعالیت و قدرت و توانایی زیست بایوفیدو باکتری ها را افزایش دهد.

css.php
×