عسل و مادران

به مادرانی که درآستانه زایمان هستند باید عسل داده شود چراکه زایمان را آسان و باعث افزایش شیر مادر می شود. مغز استخوان را محکم می کند ونوزاد قوی متولد می شود. مخلوطی از عسل ، شیر و پودر دارچین برای تحریک بدن مادر به تولید شیر عالی است. بنابراین عسل و دارچین گزینه ای عالی برای افزایش تولید شیر در مادران است که می تواند سطح سلامت آنها را نیز ارتقا بخشد. پس از زایمان نیز برخی از عسل ها مانند عسل رازیانه باعث افزایش حجم شیردهی و کیفیت شیر مادر می شود

css.php
×