آزمایشگاه عسل کارا

به دلیل اینکه کیفیت عسل و تشخیص تقلب در آن فقط و فقط از طریق آزمایشات شیمیایی و توسط کارشناسان مجرب قابل تشخیص می باشد لذا کارخانه بسته بندی عسل کارا مجهز به آزمایشگاه پیشرفته جهت بررسی دقیق عسل و مطابقت آن با استاندارد عسل می باشد.

css.php
×