گری تاگو

گری تاگو

مدیر اجرایی
ریکی کوپر

ریکی کوپر

مدیر اجرایی
ایوان اسپیگل

ایوان اسپیگل

مدیر اجرایی
تیموثی کوک

تیموثی کوک

مدیر اجرایی
لاری سیمز

لاری سیمز

مدیر اجرایی
ماری بارا

ماری بارا

مدیر اجرایی
ساتیا نادلا

ساتیا نادلا

مدیر اجرایی
سوزان ووجیسیکی

سوزان ووجیسیکی

مدیر اجرایی
css.php
×